­
  • //
    Компанија со реномеВатростална Доо Скопје, како оспособена и стручна организација е активен учесник во сите ремонти во најголемите фабрика на овие простори
  • //
    Светски признатаСо долгогодишната работа се имаме стекнато со потребно искуство на ниво на Европски компании, а долги години изведувавме работи во Германија, Франција, Шведска, Алжир, Кувајт, Ирак и др.
  • //
    Квалитетот на прво местоКадровската опременост, долгогодишното искуство како и познавањето на топлотехничките агрегати е предуслов за нашето добро работење.

Ватростална ДОО е стручна и овластена фирма за изведба на специјализирани работи во инсдустријата (индустриски постројки), изградба на секаков вид хидроизолации со примена на најсовремени материјали (фолии, премази), заштита од пожари и други работи во градежништвото

Зошто да не одберите нас?

Ватростална Доо Скопје, како оспособена и стручна организација е активен учесник во сите ремонти во најголемите фабрики на овие простори

Сите материјали поседуваат соодветни атести и ISO - стандарди

Материјалите кои се предвидуваат за санација се со врвен светски квалитет

Специјализацијата за изведба на сложени топлотехнички агрегати во електростопанството, металургија и хемиска индустрија ја вбројува организацијата во ретките од ваков вид на овие простори.

Од областа на употреба на материјали во своето работење ги користиме достигнувањата на врвни светски производители како: RHI, Rafratehnik, KCH, Steruler, Pentagon plastik, Hogenes, а за некои од нив сме и застапници.

Со долгогодишната работа се имаме стекнато со потребно искуство на ниво на Европски фирми, а долги години изведувавме работа во Германија, Франција, Шведска, Алжир, Кувајт, Ирак и др.

   НАЈГОЛЕМИ ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
Duna Drava Cement - Vac, Унгарија

Ватростална ДОО Скопје извeдуваше работи на демонтажа и вградување на огноотпорен материјал на проектот за модернизација на цементарата Duna Drava Cement - Vac во Унгарија.

Прочитај повеќе...
ФЕНИ Индустри

Комплетен озид на постројките во фаза на инвестиции (ЕП, ротациони печки, конвертор, казани). Тековно одржување во фаза на експлоатација...

Прочитај повеќе...
РЕК Битола

Огноотпорни озиди на сите блокови во инвестиција и тековно одржување на истите. Киселоотпорни работи и антикорозивна заштита (сите работи се со испорака на материјал)...

Прочитај повеќе...

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ВАТРОСТАЛНА ДОО Скопје, како оспособена и стручна организација е активен учесник во сите ремонти во РЕК БИТОЛА, ТЕЦ ОСЛОМЕЈ, ФЕНИ ИНДУСТРИ, ТОПИЛНИЦА ВЕЛЕС, ЈУГОХРОМ, ЕВРОПА, АЛКАЛОИД Рафинерија Окта - Скопје, Цементарница Титан – Скопје и други фирми...

Прочитај повеќе
РЕКОА ЗА НАС

Никола Ризов, Зам. Генерален Директор Фени Индустри - Кавадарци

ФЕНИ ИНДУСТРИ-Кавадарци и Ватростална ДОО Скопје имаат повеќегодишен договор (континуирано од 1991год, односно веќе 23 години) за целокупно одржување од страна на Ватростална на сите при-металуршки и кисело-отпорни агрегати во ФЕНИ ИНДУСТРИ.
Во целиот изминат период, покрај тековното одржување (озидување на рото-печки, конвертори, казани, сушари, отвори за прободи на метал и на троска на електро-печки итн.) извршени се и масивни зафати како целосно озидување на електро-печка 1 и електро-печка 2.
Сите гореспоменати активности беа извршени со највисок квалитет и рекордна брзина, секогаш во или под планираната рамка.
ФЕНИ ИНДУСТРИ, Кавадарци, во целост е задоволен од целокупните услуги извршени од страна на ВАТРОСТАЛНА ДОО, Скопје.

Гералд Хебенстрејт, директор на SALES, RHI AG Wien

Почитуван директоре Михајловски,
Со задоволство ја потврдуваме добрата соработка со тимот на Ватростална Скопје.Во текот на проектот тројца супервизори од RHI работеа во 3 смени 24 часа/7 дена во неделата, и тие исто така ја потврдија добрата соработка и флексибилноста на тимот на Ватростална во текот на целиот период.


Peter Menard, Site Manager, SNC Lavalin

Vatrostalna has not only performed with the utmost of professionalism, safety and quality, but has been responsive the adverse conditions here at Bor. It was great pleasure to recommend Vatrostalna to any client seeking these quality and attributes. Additionally, there schedule performance is excellent.