­

ВАТРОСТАЛНА ДОО Скопје

Duna Drava Cement - Vac

Ватростална ДОО Скопје извeдуваше работи на демонтажа и вградување на огноотпорен материјал на проектот за модернизација на цементарата Duna Drava Cement - Vac во Унгарија.

Работите се изведуваа во соработка со Đuro Đakovič Montaža Izolak во период од декември2017 до Март 2018 година а Ватростална ДОО Скопје сите работи ги заврши во договорениот рок во кој беа срушени 633 т. стар озид и се вгради 619 т нов озид.

Главен носител на овој проект беше Германската фирма IKN Gm BH која е специјализирана за вакви работи.

Во истиот период на истиот проект се изведе помал зафат на 3 циклона каде што инвеститор беше фирмата Refratechnik Cement. Зафатот се состоеше од демонтажа на стар и вградување на нов озид во количина од 100 тона.


Симни ПДФ